گروه کامپیوتر

مدیر گروه: پویا خسرویان

روزهای حضور:  شنبه تا چهارشنبه (8 تا 12)

ثابت: 03833361000 داخلی 326

ایمیل گروه: khosravyan (at) gmail.com


اطلاعات رشته ها

چارت کامپیوتر- نرم افزار کاردانی ناپیوسته 1
چارت مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی پیوسته 2
چارت علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته 3
چارت مهندسی حرفه ای کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته 4
چارت مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی ارشد 5
چارت مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 6

اطلاعات اعضاء هیات علمی
 
تخصص مرتبه علمی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
سیستم های کامپیوتر دانشیار دکتری فرشاد کیومرثی 1
هوش مصنوعی استادیار دکتری بهزاد زمانی 2
سیستم های
نرم افزاری
استادیار دکتری پویا خسرویان 3
معماری کامپیوتر استادیار دکتری مرضیه گرامی 4
سیستم های
نرم افزاری
استادیار دکتری شقایق بختیاری 5