گروه کامپیوتر

مدیر گروه: پویا خسرویان

روزهای حضور: شنبه،  یکشنبه، دوشنبه و چهارشنبه (8 تا 16)

ثابت: 03833361000 داخلی 326

ایمیل گروه: iaushk.computer.group (at) gmail.com

لینک تلگرام گروه: https://telegram.me/joinchat/CploSzxc0fyL892QxOlU0A

اطلاعات رشته ها

چارت کامپیوتر- نرم افزار کاردانی ناپیوسته 1
چارت مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی پیوسته 2
چارت علوم کامپیوتر کارشناسی پیوسته 3
چارت مهندسی تکنولوژی نرم افزار کارشناسی ناپیوسته 4
چارت مهندسی کامپیوتر- نرم افزار کارشناسی ارشد 5
چارت مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی کارشناسی ارشد 6

اطلاعات اعضاء هیات علمی
 
تخصص مرتبه علمی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
سیستم های کامپیوتر استادیار دکتری فرشاد کیومرثی 1
هوش مصنوعی استادیار دکتری بهزاد زمانی 2
سیستم های
نرم افزاری
مربی دانشجوی دکتری پویا خسرویان 3
معماری کامپیوتر مربی دانشجوی دکتری مرضیه گرامی 4
سیستم های
نرم افزاری
مربی دانشجوی دکتری شقایق بختیاری 5