گروه مکانیک
 
اطلاعات مربوط به گروه مکانیک
 
 
کارشناسی پیوسته مکانیک
کارشناسی ناپیوسته مهندسی مکانیک گرایش خودرو
کارشناسی ارشد طراحی کاربردی
 
 
 اطلاعات اعضاء هیات علمی
 
 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی تخصص
1 مهدی جهانگیری  دکتری استادیار سیالات و بایو مکانیکی
2 احمد حقانی  دکتری استادیار طراحی جامدات-کامپوزیت
3 رضا قادری  دکتری استادیار طراحی جامدات-ارتعاشات
4 فرهاد رئیس زاده  دکتری استادیار سیالات- ترمودینامیک
5 مریم خلیلی دانشجوی دکتری مربی طراحی جامدات-ارتعاشات
6 اعظم بیگی خردمند دانشجوی دکتری مربی مواد-متالوژی
7 روح الله یدالهی فارسانی  دکتری استادیار سیالات-انتقال حرارت، انرژی