اعضای هیات علمی
گروه برق
حامد سقائی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق - مخابرات
حیدرعلی رئیسی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق - قدرت
عادل خسروی هفشجانی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد الکترونیک
فهیمه صیادی شهرکی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد برق
  لیلا استکی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی برق - الکترونیک
 
مرتبه علمی رشته تحصیلی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
مربی مهندسی برق-قدرت دانشجوی دکتری حیدرعلی رئیسی 1
مربی مهندسی برق-الکترونیک دکترا عادل خسروی  2
استادیار مهندسی برق- مخابرات دکترا حامد سقایی 3
مربی مهندسی برق-قدرت دانشجوی دکتری فهیمه صیادی 4
 
 

گروه مکانیک
 
رضا قادری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مکانیک - طراحی جامدات
اعظم بیگی خردمند

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد متالوژی
مریم خلیلی گشنیگانی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مکانیک - طراحی کاربردی
روح الله یدالهی فارسانی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مکانیک - تبدیل انرژی
مهدی جهانگیری

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مکانیک - بیومکانیک
فرهاد رئیس زاده دهکردی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مکانیک -  تبدیل انرژی
احمد حقانی

مرتبه علمی: استادیار


رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مکانیک - طراحی کاربردی
 


 
ردیف نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی مرتبه علمی تخصص
1 مهدی جهانگیری  دکتری استادیار سیالات و بایو مکانیکی
2 احمد حقانی  دکتری استادیار طراحی جامدات-کامپوزیت
3 رضا قادری  دکتری استادیار طراحی جامدات-ارتعاشات
4 فرهاد رئیس زاده  دکتری استادیار سیالات- ترمودینامیک
5 مریم خلیلی دانشجوی دکتری مربی طراحی جامدات-ارتعاشات
6 اعظم بیگی خردمند دانشجوی دکتری مربی مواد-متالوژی
7 روح الله یدالهی فارسانی  دکتری استادیار سیالات-انتقال حرارت،انرژی

گروه کامپیوتر
 
فرشاد کیومرثی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی سیستمهای کامپیوتری
بهزاد زمانی دهکردی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی هوش مصنوعی
پویا خسرویان دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر - نرم افزار
مرضیه گرامی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد هوش مصنوعی
  شقایق بختیاری چهل چشمه

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد کامپیوتر - نرم افزار


 
تخصص مرتبه علمی مدرک تحصیلی نام و نام خانوادگی ردیف
سیستم های کامپیوتر استادیار دکتری فرشاد کیومرثی 1
هوش مصنوعی استادیار دکتری بهزاد زمانی 2
سیستم های
نرم افزاری
مربی دانشجوی دکتری پویا خسرویان 3
معماری کامپیوتر مربی دانشجوی دکتری مرضیه گرامی 4
سیستم های
نرم افزاری
مربی دانشجوی دکتری شقایق بختیاری 5


گروه عمران
 
  مرتضی رئیسی دهکردی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی عمران - سازه
مهران کوهی کمالی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران - زلزله
محمد کرباسیون

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران - راه
بهزاد کیانی هرچگانی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
  آرش محمدی فارسانی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد عمران - زلزله
سید علیرضا میرابوالقاسمی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران - خاک و پی
مهدی زمانی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران
  کیوان مصیبی دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
  بهروز قادری دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران
مجتبی عبدالهیان دهکردی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
پژمان فاضلی دهکردی

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی:  دکتری عمران - مکانیک خاک
محمد محمدی ده چشمه

مرتبه علمی: استادیار

رشته تحصیلی: دکتری عمران - سازه
عباس جعفری دستنایی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی محیط زیست
  بهزاد غضنفری بروجنی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
  شهریار استکی

مرتبه علمی: مربی

رشته تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه
غلامرضا قدرتی امیری

مرتبه علمی: استاد

رشته تحصیلی: دکتری تخصصی مهندسی عمران - زلزله
 
تخصص مرتبه علمی مدرک تحصیلی نام ونام خانوادگی ردیف
  استاد دکتری تخصص دکتر غلامرضا قدرتی امیری 1
سازه استادیار دکتری تخصص دکتر مرتضی رئیسی 2
  استادیار دکتری تخصص دکتر سید مهدی حسینی 3
  استادیار دکتری تخصص دکتر رضا کرمی محمدی 4
سازه مربی فوق لیسانس شهریار استکی 5
محیط زیست مربی دانشجوی دکتری عباس جعفری 6
خاک وپی مربی دانشجوی دکتری مهدی زمانی 7
سازه مربی دانشجوی دکتری مجتبی عبدالهیان 8
سازه مربی فوق لیسانس بهزاد غضنفری 9
خاک وپی استادیار  دکتری تخصصی پژمان فاضلی 10
سازه مربی دانشجوی دکتری بهروز قادری 11
راه و ترابری مربی دانشجوی دکتری محمد کرباسیون 12
زلزله مربی دانشجوی دکتری مهران کوهی کمالی 13
سازه مربی فوق لیسانس بهزاد کیانی 14
سازه مربی فوق لیسانس کیوان مصیبی 15
خاک و پی مربی دانشجوی دکتری علیرضامیرابوالقاسمی 16
 زلزله مربی دانشجوی دکتری آرش محمدی فارسانی 17
 سازه استادیار  دکتری محمد محمدی ده چشمه 18

گروه مهندسی پزشکی