دکتر شقایق بختیاری
                                        
                                         نام: شقایق
                                         نام خانوادگی: بختیاری چهل چشمه
                                         تاریخ تولد: 12/6/1363
                                         مذهب: شیعه
                                         ملیت: ایرانی
                                          ایمیل: realshaghayegh@gmail.com
                                         تلفن تماس:
 
                                         رشته تحصیلی کارشناسی: مهندسی کامپیوتر سخت افزار
                                         دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
                                         معدل کارشناسی: 17.47
 
                                         رشته تحصیلی کارشناسی ارشد: کامپیوتر (نرم افزار)
                                         دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد
                                         معدل: 18.61
 
                                         رشته تحصیلی دکتری: کامپیوتر- سیستم­های نرم افزاری
                                         دانشگاه محل تحصیل: دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
                                         معدل کل: 19.08
 
                                         حفاظت داده (رمزنگاری)، امنیت سیستم­های پرداختی، تجارت الکترونیک،                                                                                     تجارت سیار (Moblie Commerce)
 
                                         کارشناسی: ساخت یک کنترل از راه دور با استفاده از خط تلفن
                                         کارشناسی ارشد: ارائه یک روش ناشناسی در سیستم­های پرداختی سیار
                                         دکتری: احراز هویت در شبکه­های رادیو شناختگر مبتنی بر مشبّکه­های ایده­آل­
 
                                        

 
نام و مشخصات کامل اثر، تألیف، ترجمه یا مقاله تاریخ انتشار نام ناشر و محل انتشار عنوان و محل کنفرانس
طراحی معماری از Globe مردادماه 1386 مجموعه مقالات کنفرانس ملی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد کنفرانس ملی باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی خرم آباد
بررسی چالش ها و مشکلات پروژه­های IT در ایران 26و27خردادماه 1387 همایش ملی تخصصی مدیران CD مجموعه مقالات پروژه­های ITPM همایش ملی تخصصی مدیران پروژه های ITPM
یک پروتکل نوین برای ناشناس ماندن مشتری در تجارت الکترونیکی سیار 1 و 2 آبان ماه 1387 مجموعه مقالات سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک سومین کنفرانس بین المللی تجارت الکترونیک
بهبود امنیت در بانکداری با استفاده از ECC 18 و 19 مردادماه 1388 مجموعه مقالات سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی سومین کنفرانس جهانی بانکداری الکترونیکی (تهران)
A new Anonymous mobile payment system 8-10 January 2009 CD of conference e-case and technology International e-case 6111 in Singapore
MobiCash: An Anonymous mobile Payment System Implemented by Elliptic Key Cryptography March 2009 Digital library of IEEE(ISI) and CSIE conference in LosAngeles CSIE conference in LosAngeles
کتاب بانک اطلاعات در دلفی با تشریح کامل تألیف زمستان 1389 انتشارات کنکاش اصفهان 100 صفحه
کتاب ایجاد بانک های اطلاعاتی (تألیف) زمستان 1389 انتشارات کنکاش اصفهان 125 صفحه
معماری سرویس گرا و تأثیر آن بر تعوسعه تجارت الکترونیک در کشورهای در حال توسعه 15خردادماه 1390 مجموعه مقالات و کتابچه همایش همایش بین المللی کامپیوتر زنجان
Study of investment and human resource
development(R&D) in the tourism industry
28-29 September 2011 Proceeding of conference International conference on Proceeding of conference
tourism management in
Marvdasht, Iran
به کار گیری معماری سرویس گرا در سیستم های پرداختی سیار 12 اسفندماه 1389 با موفقیت به اتمام رسید. به عنوان طرح پژوهشی در دانگشاه آزاد اسلامی واحد آبادان
using Service Oriented Architecture in mobilepayment system 15-47 July 2011 Digital Library of IEEE
Scopus ISSN: 1976-3700
ICSESS1122
And AISS Journal/Korea
محاسبات ابری و بهبود تجارت الکترونیک 9 اسفندماه 1391 مجموعه مقالات کنفرانس کنفرانس ملی برق و کامپیوتر
دانشگاه آزاد سروستان
Applying GQM Method inn Balanced Scorecard System
for Iranian Universities Performance Appraisal
November
2012
www.ijmit.com
ISSN: 7722-2167
International journal of
management &
information technology
Cloud Computing and its Effects on Electronic
Commerce: A Survey
February
2012
ARPN Journal of Systems and
Software
ISSN: 2222-3322
ARPN Journal of Systems
and Software
کنترلهمزمانیدرسیستمپایگاهدادهتوزیعشده 12شهریور 1394 مجموعه مقالات کنفرانس اولینکنفرانسملیایدهھاینودر مهندسی
کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرکرد
 
 
 A New Certificateless and Secure Authentication Scheme for Ad hoc Networks
Minor revision
July 2016
Wireless personal communications journal (springer)
Quantum-resistance authentication in centralized cognitive radio networks published in
 February 2016
Security and communication network journal Wiley